Οδηγοί Για να Ξέρεις Τί Να Κάνεις

How to Redeem

Making a redemption through your App is as easy as 1, 2, 3! Here’s...

1495   194350 

Ping Offers

Ever wished you could tear an offer from your phone and send it to...

329   47189 

Rules of Use & Restrictions

We want happy customers so it’s important that you have a clear understanding of...

111   22672 

Monthly Member Offers

Monthly member offers are a little bonus for App users; from us to you....

195   17444 

Πρόσφατα άρθρα

Τι είναι οι Oικογενειακοί λογαριασμοί ENTERTAINER

Τι είναι οι Oικογενειακοί λογαριασμοί ENTERTAINER

Το ENTERTAINER εισήγαγε μια νέα και ασφαλέστερη μέθοδο για τους χρήστες που επιθυμούν να μοιραστούν τις προσφορές ENTERTAINER τους: Τους Οικογενειακούς Λογαριασμούς. Τώρα, ένα μέλος ENTERTAINER με έγκυρο προϊόν, το
Read More
How do I view offers in other cities?   

How do I view offers in other cities?   

To view offers from other cities you need to disable the app from being allowed to access your location.  Click here to see how.
Read More
How do I view monthly offers in the app? 
How do I search in the app?