Τι συμβαίνει εάν ένα μέλος της οικογένειας ENTERTAINER βρίσκεται σε black-list;

  • English
  • العربية
  • Greek
  • 中文
  • Русский

Εάν ένα Αρχικό Μέλος εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητα, ο λογαριασμός του και όλες οι σχετιζόμενες συσκευές θα είναι black-listed και τα δευτερεύοντα Μέλη της οικογένειας του θα χάσουν την πρόσβαση σε όλες τις προσφορές.

Εάν ένα Δευτερεύον Μέλος εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητα, ο λογαριασμός του και οι σχετιζόμενες συσκευές του θα είναι black-listed και θα εμφανίζονται ως ανενεργοί στην οικογένεια ENTERTAINER έως ότου επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Το Αρχικό Μέλος εν τω μεταξύ έχει την επιλογή να το αφαιρέσει από την Οικογένεια.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Σχετικά Άρθρα