Ποίοι είναι οι φόροι και οι αμοιβές που δηλώνονται στην απόδειξη μου;

  • English
  • العربية
  • Greek
  • 中文

Σε σχέση με τη διευκόλυνση της προπληρωμένης κράτησης ξενοδοχείων σας, η χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα περιλαμβάνει ένα εκτιμώμενο ποσό για την κάλυψη φόρων και άλλων τελών. Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε αυτό που πληρώνουμε στο ξενοδοχείο για την κράτηση των φόρων που οφείλετε στο ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, φόρου πωλήσεων και χρήσης, φόρου κατανάλωσης, φόρου δωματίου, ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας ή / και άλλων παρόμοιων φόρων .
Σε ορισμένες τοποθεσίες, το ποσό του φόρου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τέλη υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί από το κράτος ή άλλα τέλη που δεν καταβάλλονται απευθείας στις φορολογικές αρχές, αλλά απαιτείται από το νόμο για είσπραξη από το ξενοδοχείο. Το ποσό που καταβάλλεται στο ξενοδοχείο σε σχέση με την κράτηση σας για φόρους μπορεί να διαφέρει από το ποσό που υπολογίζουμε και συμπεριλαμβάνουμε στην χρέωση σας.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Σχετικά Άρθρα