Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «Αρχικού Μέλους» και «Δευτερεύον Μέλους»;

  • English
  • العربية
  • Greek
  • 中文
  • Русский

Το Αρχικό Μέλος είναι κάποιος που κατέχει έγκυρο προϊόν ENTERTAINER. Δευτερεύον Μέλος είναι κάθε άτομο που έχει κατεβάσει την εφαρμογή ENTERTAINER και έχει εγγραφεί, αλλά δεν κατέχει ακόμη κάποιο έγκυρο προϊόν ENTERTAINER.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Σχετικά Άρθρα